Tomasz Kapela

Tomasz Kapela, mgr inż.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Tomasz Kapela, mgr inż. Właściciel / Inżynier bioprocesowy Inżynier w dziedzinie biotechnologii molekularnej i przemysłowej. Wykształcenie zdobywal na uczelniach polskich i zagranicznych, m.in. Politechnika Łódzka (PL), Van Hall Instytut (NL), Max Planck Institute (DE), Technical University of Denmark (DK), Institute of Brewing and Distilling (UK). Inicjuje i aktywnie uczestniczy w procesie projektowania wszystkich realizacji.… Read More »
Krzysztof Makowski

Krzysztof Makowski, dr inż.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Krzysztof Makowski, dr inż. Dyrektor działu B+R / Główny biotechnolog Krzysztof Makowski, dr inż. Dyrektor ds. B+R. Wiodący obszar zainteresowań to biotechnologia przemysłowa i biologia molekularna. Absolwent i wykładowca Politechniki Łódzkiej (LUT). Od 2015 roku Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju - KIS 3 "Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty… Read More »

Sylwia Szarek, mgr

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Sylwia Szarek, mgr Dyrektor administracyjny / Kierownik biura Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), specjalizacja: Gospodarka i Administracja Publiczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w ING Banku Śląskim (biuro PR), w Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie współpracującej ściśle z Akademią Ekonomiczną (pierwszy Prezes Zarządu Fundacji, organizacja sympozjów naukowych,… Read More »
Sebastian Mroczek

Sebastian Mroczek, mgr inż.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Sebastian Mroczek, mgr inż. Główny projektant branży hydraulicznej Inżynier środowiska, hydraulik. Absolwent Politechniki Łódzkiej (PL), członek Regionalnej Łodzkiej Izby Inżynierów. Projektuje systemy i instalacje HVAC, hydrauliczne i przeciwpożarowe dla konstrukcji każdego typu. Jest biegłym architektem systemów odpływowych dla dróg i parkingów. Wykonuje także oceny i analizy inżynieryjne, kontrole terenowe, rysunki koncepcyjne i projekty, specyfikacje… Read More »

Przemysław Jezierski, mgr inż.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Przemysław Jezierski, mgr inż. Field Project manager Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (PL). Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz inżynieryjnej mostowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na budowach obiektów inżynieryjnych w Polsce i w Europie - m.in. łódzkie arterie komunikacyjne trasa Górna i trasa W-Z oraz… Read More »

Maciej Domowicz, mgr inż.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Maciej Domowicz, mgr inż. Główny projektant branży elektrycznej Główny projektant branży elektrycznej, Inżynier robót elektrycznych. Absolwent Politechniki Łodzkiej (PL), specjalizacja: elektronika, automatyka, pomiar. Członek Regionalnej Łódzkiej Izby Inżynierów. Projektuje przemysłowe i ogólnobudowlane instalacje elektryczne. Prowadzi koordynację dokumentacji projektowej z warunkami operatorów sieci dystrybucyjnej. Posiada również bogate doświadczenie w projektowaniu instalacji automatyki kontrolnej i pomiarowej.… Read More »
Karol Warszawa

Karol Warszawa, mgr inż.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Karol Warszawa, mgr inż. Dyrektor operacyjny / Główny architekt Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (PL). W BIOTECHNICE niemal od samego początku istnienia firmy. Do jego głównych obowiązków należy zarządzanie projektami i przepływem informacji, czyli nadzór i koordynacja wszystkich prac podejmowanych przez nasz personel projektowy i wykonawczy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w… Read More »

Michał Staśkiewicz, mgr inż.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Michał Staśkiewicz, mgr inż. Project manager / Główny projektant konstrukcji Doktorant Politechniki Łódzkiej (PL) z zakresu inżynierii lądowej. Wcześniejszą edukację odebrał w Polsce i w VIA University College (DK). Posiada innowacyjną i specjalistyczną wiedzę na temat materiałów kompozytowych dla budownictwa, którą zdobył podczas pracy w międzynarodowych projektach badawczych w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Nadzoruje… Read More »
Maria Gosa

Maria Gosa, mgr inż.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text] Maria Gosa, mgr inż. Project manager / Inżynier bioprocesowy Wykształcenie odebrała na uczelniach polskich i zagranicznych, m. in. Politechnika Łódzka (PL) i University of Twente (NL). Międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie biotechnologii i nanotechnologii zdobyła w Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) w Singapurze podczas badań nad nowymi powierzchniami przeciwdziałającymi osiadaniu organizmów morskich. Ekspertka… Read More »