Karol Warszawa, mgr inż.

Karol Warszawa

Karol Warszawa, mgr inż.

Dyrektor operacyjny / Główny architekt

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (PL). W BIOTECHNICE niemal od samego początku istnienia firmy. Do jego głównych obowiązków należy zarządzanie projektami i przepływem informacji, czyli nadzór i koordynacja wszystkich prac podejmowanych przez nasz personel projektowy i wykonawczy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie architektury, a jego otwarte podejście w połączeniu z bardzo praktycznym sposobem myślenia tworzy ramy wokół pomysłów procesowych opracowanych przez BIOTECHNIKĘ.

Kieruje następującymi obszarami działań:

– planowanie przestrzenne i rozwój urbanistyczny,
– projektowanie architektoniczne budynków i struktur związanych z procesami,
– opracowywanie szczegółowych projektów części biurowych i usługowych (w tym zgodnych z wymogami dla zakładów produkcji żywności lub z wymaganiami GLP/GMP).