Tomasz Kapela, mgr inż.

Tomasz Kapela

Tomasz Kapela, mgr inż.

Właściciel / Inżynier bioprocesowy

Inżynier w dziedzinie biotechnologii molekularnej i przemysłowej. Wykształcenie zdobywal na uczelniach polskich i zagranicznych, m.in. Politechnika Łódzka (PL), Van Hall Instytut (NL), Max Planck Institute (DE), Technical University of Denmark (DK), Institute of Brewing and Distilling (UK).

Inicjuje i aktywnie uczestniczy w procesie projektowania wszystkich realizacji. Skupia się na rozwoju nowatorskich pomysłów w dziedzinie biotechnologii, zarówno pod względem prac badawczych, jak i regularnej działalności przemysłowej.