Przemysław Jezierski, mgr inż.

Przemysław Jezierski, mgr inż.

Field Project manager

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (PL). Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz inżynieryjnej mostowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na budowach obiektów inżynieryjnych w Polsce i w Europie – m.in. łódzkie arterie komunikacyjne trasa Górna i trasa W-Z oraz odcinki „Rail Baltica”. Był kierownikiem robót na rozbudowie II linii metra w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie w nadzorowaniu prac przy budowie skomplikowanych obiektów budowlanych w mocno zurbanizowanych terenach, z czego korzysta przy realizacji projektów prowadzonych przez BIOTECHNIKĘ. Ściśle współpracuje z Klientem, Projektantem oraz Podwykonawcami, ułatwiając wzajemną komunikację, koordynując na miejscu pracę kilku branż oraz rozwiązując bieżące problemy techniczne nieuniknione w wykonawstwie.