O firmie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Od ponad 15-stu lat konsekwentnie budujemy pozycję biotechnologicznego lidera w Europie Środkowej, skutecznego w realizacji celów i cieszącego się zaufaniem partnerów z całego świata.

O firmie

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Od ponad 10-ciu lat konsekwentnie budujemy pozycję biotechnologicznego lidera w Europie Środkowej, skutecznego w realizacji celów i cieszącego się zaufaniem partnerów z całego świata.

Nasza misja

Łącząc bogate doświadczenia przemysłowe, badawcze i wdrożeniowe nieustannie rozwijamy branżę biotechnologiczną w Europie i na świecie.

Technologia

Lata praktyki pozwoliły nam na opracowanie skutecznych rozwiązań biotechnologicznych. Stworzone przez nas systemy cechuje niezawodność, wysoka wydajność i przyjazność środowisku.

Badania i rozwój

Fundamentem działalności grupy jest szeroka i kompleksowa wiedza. Nasze przedsięwzięcia w obszarze B+R cechuje wysoki poziom innowacyjności, co przekłada się na zwiększone szanse uzyskania finansowania ze środków zewnętrznych.

Wdrażanie

Skutecznie wdrażamy zaprojektowane rozwiązania technologiczne. Renoma BIOTECHNIKI ma podstawy zarówno w efektywności działań, jak
i zadowoleniu klientów.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów

Oferujemy instalacje przemysłowe spełniające wszystkie wymagania klientów, a także kompletację określonych komponentów danego projektu. Zarządzamy całym procesem (od zezwoleń/procedur, projektów inżynieryjnych, po instalację i odbiór), aby dostarczyć kompletne rozwiązania technologiczne skrojone na miarę. Ponadto możemy zaoferować wsparcie w zakresie zdobywania dofinansowania i współfinansowania (np. UE/rząd krajowy/dotacje regionalne, atrakcyjne rządowe kredyty eksportowe). Finansowanie może być przyznawane na innowacyjne inwestycje przemysłowe w badania i rozwój, projekty eksportowe z Polski lub na inwestycje regionalne na określonych obszarach. Mamy doświadczenie z inwestycjami finansowanymi przez programy takie jak PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), Innowacyjna Gospodarka oraz ufundowany przez UE program badawczy (Horizon 2020). Pracowaliśmy również nad projektami, które dzięki naszemu wsparciu uzyskały zabezpieczenie w postaci finansowania ze stopą dyskontową od polskich banków państwowo-prywatnych.

Aktywnie uczestniczymy w polskich i europejskich przedsięwzięciach, skoncentrowanych na zwiększaniu świadomości i rozwoju w zakresie biogospodarki w naszym regionie. Wspieraliśmy utworzenie i rozwój polskiego krajowego programu dla biogospodarki. Współpracujemy zarówno z najważniejszymi polskimi i europejskimi jednostkami akademickimi, jak i kluczowymi firmami z sektorów takich jak rolnictwo, żywność, chemia, petrochemia i energetyka, przyczyniamy się do rozwoju świadomości i koncepcji, wspierając polską gospodarkę w realizacji zamierzeń, zdefiniowanych w planach globalnych w zakresie biogospodarki i biogospodarki skoncentrowanej wokół pozyskiwania odnawialnych zasobów.

Nasi klienci

Technologie

Ostrożna oraz dokładna praca inżynieryjna, będąca naszym priorytetem jest swoistym kluczem do sukcesu wszystkich naszych projektów i działań jest. Tworzenie każdej oferowanej technologii rozpoczyna się od dogłębnej analizy procesu, w tym bilansowania masy i energii. Wyniki następujących po niej obszernych testów laboratoryjnych, jeśli tylko są zadawalające pozwalają przejść do etapu szczegółowego procesu inżynieryjnego. Jest to sedno wszystkich kolejnych działań projektowych, obejmujących:

 • inżynierię mechaniczną,
 • architekturę,
 • inżynierię strukturalną,
 • hydraulikę (zarówno wewnętrzną jak i na zewnętrzną),
 • HVAC (w tym system bezpieczeństwa dla lotnych,
  łatwopalnych i wybuchowych cieczy oraz gazów),
 • inżynierię elektryczną,
 • telekomunikację,
 • sterowanie i oprzyrządowanie,
 • drogi.

Posiadamy wszystkie wymienione powyżej sekcje inżynieryjne. Wierzymy, że działając w ten sposób, możemy zmaksymalizować nasze zrozumienie projektu i zapewnić doskonałą komunikację między wszystkimi stronami. Podchodzimy do wszystkich naszych projektów w ten sposób, bez względu na to, gdzie się znajdują. Współpracujemy również z lokalnymi firmami posiadającymi kwalifikacje techniczne i lokalną wiedzę, aby zagwarantować, że nasze projekty są w pełni zgodne technicznie bez względu na lokalizację.

Pracujemy na najnowocześniejszym oprogramowaniu do tworzenia modeli 2D i 3D (AutoCAD, AutoCAD Plant 3D, Bentley, Solidworks, Revit, Robot Structural Analysis Pro, Advance Steel, Tekla, SketchUp, Ecodial, XSpider, Dialux, Instalsoft, Cadprofi, Fluid Desk). Przygotowujemy kompleksową dokumentację bezpieczeństwa pożarowego i oceny ryzyka wybuchu, które są normalną częścią procesu planowania z uwzględnieniem branż, którymi głównie się zajmujemy (np. etanol i biogaz).

Nasi klienci decydują, na których etapach ich inwestycji potrzebują wsparcia BIOTECHNIKI. Nasze portfolio, zawierające referencje, obejmuje inwestycje, w ramach których realizowaliśmy wybrane części projektu lub zakładu oraz takie, w którym przeprowadziliśmy cały proces budowlany. Możemy nadzorować wszystkich podwykonawców, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania “pod klucz” zgodnie z ich dokładną specyfikacją.

Partnerzy

Dzięki kontaktom z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami samorządu gospodarczego jestesmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę w zakresie biotechnologii przemysłowej, badań, rozwoju i przeprowadzania ekspertyz.

Politechnika to wieloletni partner wspomagający działania na etapie badań i rozwoju. Większość tego typu projektów to działania międzynarodowe. Obecnie BIOTECHNIKA, indywidualnie i wraz z partnerami branżowymi, współpracuje z Politechniką Łódzką w następujących dziedzinach biotechnologii:

 • wewnętrzne projekty badawczo-rozwojowe,
 • program finansowania Departamentu Rozwoju
  dla rozwoju biogospodarki,
 • polska platforma technologiczna dla bioekonomii.

Celem stowarzyszenia jest integracja i koncentracja środowiska naukowego oraz gospodarczego działającego w obszarze biogospodarki ze szczególnym uwzględnieniem jej cross-sektorowego oddziaływania, obejmującego podstawowe filary współpracy tj. innowację, edukację, rozwój przedsiębiorczości i komunikację społeczną. BIOTECHNIKA jest jednym ze współzałożycieli stowarzyszenia, a jej właściciel piastuje w klastrze funkcję prezesa.

Bionanopark jest jednym z najnowocześniejszych i zaawansowanych centrów badawczo-rozwojowych w Europie Środkowej. Oferuje usługi w zakresie inwestycji i inkubacji. W Bionanoparku BIOTECHNIKA od lat prowadzi większość prac laboratoryjnych, m.in.:

Refimol – „Biotechnologiczna produkcja kwasu hialuronowego w oparciu o unikalny szczep ekstremofilny zdolny do wykorzystania odpadowej gliceryny jako źródła węgla” finansowana w ramach programu Polska / UE na rzecz Inteligentnego Rozwoju (2014-2020).

Dergo – „Innowacyjna technologia biologicznego oczyszczania ścieków na bazie melasy” finansowana w ramach Programu Polskiej Innowacyjnej Gospodarki (2007-2013). Projekt koncentrował się na neutralizacji i ekstrakcji użytecznych produktów z odpadów pomelasowych.

W trakcie realizacji – projekt optymalizacji biorafinacji wybranych surowców biomasy, w szczególności buraków: całych ogonów i pulpy.

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami. Współpracuje z BIOTECHNIKĄ zapewniając jej pomoc w zakresie spotkań biznesowych, szkoleń i doradztwa.

Biuro

Wizerunek Łodzi jako miasta silnie zindustrializowanego, gdzie w cieniu dymiących kominów czerwień fabrycznych cegieł przeplata się z szarością betonowych osiedli jest powszechnie znany, choć dzisiaj ma już niewiele z rzeczywistością. Polskie, żydowskie, niemieckie i rosyjskie przędzalnie oraz tkalnie wznoszone na prędce niemal przez cały XIX w. przejął po 1945 r. upaństwowiony przemysł włókienniczy, rozbudowując zastaną infrastrukturę na potrzeby XX w. Fabryki pracowały bez przerwy, miastu przybywało mieszkańców, powstawały nowe osiedla. Wydawało się, że nic tej ekspansji nie jest w stanie zatrzymać. Zmiany ustrojowe po 1989 r., a co za tym idzie, otwarcie Polski na świat obaliły mit Łodzi, jako miasta silnego i rozwijającego się. Coraz większa konkurencja, niska jakość materiałów, wprowadzenie gospodarki rynkowej, otworzenie się na import tanich tkanin ze wschodu, a także utrata kontrahentów doprowadziły do powolnego upadku łódzkiego włókiennictwa. Opuszczone i niszczejące kompleksy fabryczne przez lata straszyły z rzadka zaglądających do Łodzi turystów i frustrowały mieszkańców patrzących z sentymentem na dawne miejsca pracy.

Biuro

Wizerunek Łodzi jako miasta silnie zindustrializowanego, gdzie w cieniu dymiących kominów czerwień fabrycznych cegieł przeplata się z szarością betonowych osiedli jest powszechnie znany, choć dzisiaj ma już niewiele z rzeczywistością. Polskie, żydowskie, niemieckie i rosyjskie przędzalnie oraz tkalnie wznoszone na prędce niemal przez cały XIX w. przejął po 1945 r. upaństwowiony przemysł włókienniczy, rozbudowując zastaną infrastrukturę na potrzeby XX w. Fabryki pracowały bez przerwy, miastu przybywało mieszkańców, powstawały nowe osiedla. Wydawało się, że nic tej ekspansji nie jest w stanie zatrzymać. Zmiany ustrojowe po 1989 r., a co za tym idzie, otwarcie Polski na świat obaliły mit Łodzi, jako miasta silnego i rozwijającego się. Coraz większa konkurencja, niska jakość materiałów, wprowadzenie gospodarki rynkowej, otworzenie się na import tanich tkanin ze wschodu, a także utrata kontrahentów doprowadziły do powolnego upadku łódzkiego włókiennictwa. Opuszczone i niszczejące kompleksy fabryczne przez lata straszyły z rzadka zaglądających do Łodzi turystów i frustrowały mieszkańców patrzących z sentymentem na dawne miejsca pracy.

Wraz z nowym millenium zaszczepiono w Łodzi pomysł podpatrzony w postindustrialnych metropoliach zachodniej Europy zmagających się negatywnymi skutkami outsourcingu. Poprzemysłowe obiekty skutecznie przekształcano tam w kompleksy mieszkaniowo-usługowe charakteryzujące się dużymi otwartymi przestrzeniami, wnętrzami z przewagą surowych murów, szkła i stali, wysokimi sufitami, wielkimi oknami czy fabrycznym oświetleniem. Pierwsza tego typu transformacja miała miejsce w XIX-wiecznej łódzkiej fabryce Karola Scheiblera, w skład której oprócz ogromnego budynku przędzalni, wchodziły tkalnia wyrobów bawełnianych, gazownia, farbiarnia, bocznica kolejowa, straż pożarna i szereg mniejszych budynków technicznych. Z biegiem lat podobne metamorfozy przeprowadzono na kolejnych łódzkich terenach pofabrycznych. Pomysł zaimplementowały także inne polskie miasta – Warszawa, Poznań czy miejscowości Górnego Śląska.

W BIOTECHNICE czujemy silną konieczność podkreślania łódzkiego rodowodu naszej firmy, dlatego, wpisując się w miejski program rewitalizacji miasta i kształtowania wizerunku Łodzi jako miasta kreatywnego i rozwiającego się, na naszą siedzibę wybraliśmy wolnostojącą starą stajnię należącą do wspomnianego kompleksu Karola Scheiblera. Na ponad 400 m2 zorganizowaliśmy 40 w pełni wyposażonych wygodnych stanowisk pracy, nowoczesną salę telekonferencyjną, przyjazne lobby wraz z recepcją, bibliotekę, w pełni wyposażoną kuchnię, zaplecze sanitarne. Budynek został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Decyzja o wyborze lokalizacji jest w dużej mierze próbą wyrażenia przez nas hołdu pokoleniom łodzian, którzy swą ciężką pracą przyczyniali się do rozwoju naszego miasta. Dzisiaj na swój sposób kontynuujemy ich dzieło w nowej rzeczywistości.

Sponsoring

Od ponad 10 lat firma BIOTECHNIKA jest głównym sponsorem amatorskiej drużyny rugby siedmioosobowego Gentlemen’s Rugby Club. Ciekawostką jest fakt, iż spora część naszych pracowników rekrutuje się z ww. drużyny, a umiejętność wyznaczania wspólnych celów, honorowe postrzeganie odpowiedzialności oraz doświadczenie ścisłej współpracy wypracowane podczas twardej walki na boisku są doskonale wykorzystywane w pracy przy kolejnych projektach. Choć klub od lat prowadzi politykę odmładzania kadry, niektórzy z nas nadal wybiegają na murawę w podstawowym składzie.

Pracownicy BT zasiadają również we władzach Łódzkiego Okręgowego Związku Rugby, wpływając na kształtowanie wizerunku tego sportu w Polsce oraz promowanie zdrowych, sportowych postaw wśród dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

BIOTECHNIKA eksportując technologie do krajów mających rugby w swoim DNA zyskuje dodatkową płaszczyznę porozumienia z potencjalnymi inwestorami, którzy posiadają podobne sportowe doświadczenia z okresu akademickiego. Przekłada się to np. na wspólne oglądanie meczów podczas nieoficjalnej cześci spotkań biznesowych, a nawet wyjazdy na potyczki czołowych drużyn odbywające się w ramach międzynarodowych rozgrywek (Puchar 6 Narodów,
Puchar Świata).