Sebastian Mroczek, mgr inż.

Sebastian Mroczek

Sebastian Mroczek, mgr inż.

Główny projektant branży hydraulicznej

Inżynier środowiska, hydraulik. Absolwent Politechniki Łódzkiej (PL), członek Regionalnej Łodzkiej Izby Inżynierów.

Projektuje systemy i instalacje HVAC, hydrauliczne i przeciwpożarowe dla konstrukcji każdego typu. Jest biegłym architektem systemów odpływowych dla dróg i parkingów. Wykonuje także oceny i analizy inżynieryjne, kontrole terenowe, rysunki koncepcyjne i projekty, specyfikacje techniczne i kosztorysy. Odpowiedzialny za wszystkie prace inżynieryjne BIOTECHNIKI obejmujące wodę świeżą/odpadową/burzową, dystrybucję wody wewnętrznej i odprowadzanie ścieków oraz systemy HVAC (w tym bezpieczną detekcję i wentylację etanolu, dwutlenku węgla i metanu).