Krzysztof Makowski, dr inż.

Krzysztof Makowski

Krzysztof Makowski, dr inż.

Dyrektor działu B+R / Główny biotechnolog

Krzysztof Makowski, dr inż. Dyrektor działu B+R. Specjalista w zakresie biotechnologii przemysłowej i biologii molekularnej. Absolwent i wykładowca Politechniki Łódzkiej (LUT). Od 2015 roku Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju – KIS 3. „Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska”. Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Autor publikacji naukowych i zgłoszeń patentowych. Dzięki 14 – letniemu doświadczeniu zawodowemu i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi posiada szeroką wiedzę z zakresu biotechnologii i nauk pokrewnych.