Back

ukończone projekty

Next post

Allter Power
Sp. z o.o.

Mełno k. Grudziądza, PL

Allter Power Sp. z o.o.

Wyzwanie

Budowa zintegrowanej instalacji produkcji alkoholu etylowego i biogazowni

Zakres

 • komplet usług związanych z pozyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
 • komplet prac projektowych we wszystkich branżach
 • dostawa kluczowych aparatów i urządzeń
 • nadzór nad realizacją
 • uruchomienie i optymalizacja

Efekt

W pełni działająca instalacja

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

gorzelnia + biogazownia rolnicza – elektrociepłownia kogenereacyjna

Produkty
 • alkohol etylowy
 • energia elektryczna (OZE)
 • energia cieplna (OZE)
Surowce
 • gnojowica
 • kiszonki roślinne
 • odpady spożywcze
Termin oddania do eksploatacji

2012

Finansowanie

Projekt dofinansowany w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii.

Strona

www.allterpower.pl

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]