Back

realizacja w toku

Next post

NanoPure Sp. z o.o.

Warszawa, PL

NanoPure Sp. z o.o.

Wyzwanie

Zaprojektowanie instalacji do produkcji polimerowego pigmentu antykorozyjnego.

Zakres

  • komplet usług związanych z doborem urządzeń tworzących instalację pilotażową
  • komplet prac projektowych

Efekt

Instalacja pilotażowa do optymalizacji warunków syntezy produktu.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

pilotażowa

Produkty
  • polimerowy pigment antykorozyjny
Surowce
  • b.d.
Termin oddania do eksploatacji

w trakcie realizacji

Finansowanie

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strona

www.nanopure.pl

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]