Back

realizacja w toku

Next post

EPPO Sp. z o.o.

Wrocław, PL

EPPO Sp z o.o.

Wyzwanie

Projekt technologiczny i dokumentacja budowlana dla instalacji odzysku frakcji organicznych z odpadów

Zakres

  • opracowanie koncepcyjne
  • procedura środowiskowa
  • projekt technologiczny
  • komplet wielobranżowych projektów budowlanych

Efekt

w trakcie weryfikacji

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

zakład produkcji substratu energetycznego dla biogazowni

Produkty
  • wysokoenergetyczny substrat dla biogazowni
Surowce
  • frakcja organiczna odzyskana z odpadów innych niż niebezpieczne
Termin oddania do eksploatacji

w trakcie realizacji

Strona

www.eppo.pl

Finansowanie

Projekt współfinansowany w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]