Back

ukończone projekty

Next post

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków

Łódź, PL

Wyzwanie

Zaprojektowanie i uruchomienie systemu biologicznego odsiarczania biogazu, z wykorzystaniem infrastruktury do chemicznego odsiarczania na istniejącym obiekcie.

Zakres

  • komplet usług związanych z pozyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
  • komplet prac projektowych we wszystkich branżach
  • dostawa kluczowych aparatów i urządzeń
  • nadzór nad realizacją
  • uruchomienie i optymalizacja

Efekt

Półautomatyczny system oparty o naturalnie występujące w procesie technologicznym oczyszczania ścieków drobnoustroje, zdolny do ciągłego trybu pracy przy znacznym przepływie biogazu.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

adsorber z wypełnieniem do odsiarczania biogazu

Produkty
  • odsiarczony biogaz
Surowce
  • frakcja organiczna odzyskana z odpadów innych niż niebezpieczne
Termin oddania do eksploatacji

2018

Finansowanie

Prywatna inwestycja

Strona

www.gos.lodz.pl

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]