Jesteśmy zespołem
profesjonalistów

Oferujemy instalacje przemysłowe spełniające wszystkie wymagania klientów, a także kompletację określonych komponentów danego projektu. Zarządzamy całym procesem (od zezwoleń/procedur, projektów inżynieryjnych, po instalację i odbiór), aby dostarczyć kompletne rozwiązania technologiczne skrojone na miarę. Ponadto możemy zaoferować wsparcie w zakresie zdobywania dofinansowania i współfinansowania (np. UE/rząd krajowy/dotacje regionalne, atrakcyjne rządowe kredyty eksportowe). Finansowanie może być przyznawane na innowacyjne inwestycje przemysłowe w badania i rozwój, projekty eksportowe z Polski lub na inwestycje regionalne na określonych obszarach. Mamy doświadczenie z inwestycjami finansowanymi przez programy takie jak PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), Innowacyjna Gospodarka oraz ufundowany przez UE program badawczy (Horizon 2020). Pracowaliśmy również nad projektami, które dzięki naszemu wsparciu uzyskały zabezpieczenie w postaci finansowania ze stopą dyskontową od polskich banków państwowo-prywatnych.

Aktywnie uczestniczymy w polskich i europejskich przedsięwzięciach, skoncentrowanych na zwiększaniu świadomości i rozwoju w zakresie biogospodarki w naszym regionie. Wspieraliśmy utworzenie i rozwój polskiego krajowego programu dla biogospodarki. Współpracujemy zarówno z najważniejszymi polskimi i europejskimi jednostkami akademickimi, jak i kluczowymi firmami z sektorów takich jak rolnictwo, żywność, chemia, petrochemia i energetyka, przyczyniamy się do rozwoju świadomości i koncepcji, wspierając polską gospodarkę w realizacji zamierzeń, zdefiniowanych w planach globalnych w zakresie biogospodarki i biogospodarki skoncentrowanej wokół pozyskiwania odnawialnych zasobów.

[selectmodule id=695]