Back

realizacja w toku

PHP/AWW

Tursko k. Kalisza, PL

Wyzwanie

Rozbudowa istniejącej gorzelni o dodatkową przestrzeń produkcyjną oraz o oczyszczalnię beztlenowo – tlenową.

Zakres

  • komplet usług związanych z pozyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
  • komplet prac projektowych we wszystkich branżach

Efekt

Nowoczesny, w pełni skojarzony surowcowo i energetycznie zakład produkujący alkohol etylowy, przetwarzający pozostałości poprodukcyjne do wysokojakościowych produktów oraz czystych mediów.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

Zakład produkcji alkoholu etylowego.

Produkty
  • Surowy alkohol jako surowiec do produkcji alkoholu spożywczego, medycznego, farmaceutycznego, a także do celów rolniczych (w tym np. płyny do odkażania w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa), susz gorzelniczy (DDGS), siarka elementarna, energia elektryczna
Termin oddania do eksploatacji

W trakcie realizacji

Surowce
  • żyto,
  • pszenica,
  • pszenżyto,
  • jęczmień,
  • kukurydza
Strona

www.aww.com.pl

Finansowanie

Inwestycja własna

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]