Back

realizacja w toku

Next post

TERPIOR Sp. z o.o.

Zaklików k. Sandomierza, PL

TERPIOR Sp. z o.o.

Wyzwanie

Zagospodarowanie pozostałości po produkcji alkoholu etylowego w celu odzysku energii w postaci biogazu

Zakres

  • pełne postępowanie środowiskowe
  • koncepcja itd

Efekt

Klasyczna biogazownia rolnicza przystosowana do pracy z surowcami odpadowymi po produkcji alkoholu etylowego

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

zakład produkcji substratu energetycznego dla biogazowni

Produkty
  • energia elektryczna (OZE)
  • energia cieplna (OZE)
Surowce
  • poprocesowy odciek wywarowy
Termin oddania do eksploatacji

w trakcie realizacji

Finansowanie

Inwestycja własna

Strona

www.terpior.com

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]