Back

realizacja w toku

Next post

Stock Polska
Sp. z o.o.

Lublin, PL

Wyzwanie

Budowa gorzelni skojarzonej z oczyszczalnią ścieków typu HRAT.

Zakres

Dostawa w pełnym zakresie – EPC

 • komplet usług związanych z pozyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
 • komplet prac projektowych we wszystkich branżach
 • dostawa kluczowych aparatów i urządzeń
 • nadzór nad realizacją
 • uruchomienie i optymalizacja

Efekt

Nowoczesny, w pełni skojarzony surowcowo i energetycznie zakład produkujący alkohol etylowy , przetwarzający pozostałości poprodukcyjne do wysokojakościowych produktów oraz czystych mediów.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

Zakład produkcji alkoholu etylowego

Produkty
 • surowy alkohol jako surowiec do produkcji alkoholu spożywczego, medycznego, farmaceutycznego, a także do celów rolniczych (w tym np. płyny do odkażania w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa), susz gorzelniczy (DDGS)
Termin oddania do eksploatacji

W trakcie realizacji

Surowce
 • żyto,
 • pszenica,
 • pszenżyto,
 • jęczmień,
 • kukurydza
Strona

www.stock-polska.pl

Finansowanie

Inwestycja własna

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]