Back

ukończone projekty

Next post

PHP / AWW

Zbiersk k. Kalisza, PL

PHP AWW

Wyzwanie

Dostarczenie technologii optymalnego skojarzenia surowcowego i energetycznego procesów produkcji skrobi, białek roślinnych, alkoholu etylowego oraz energii w formie biogazu.

Zakres

 • komplet usług związanych z pozyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
 • komplet prac projektowych we wszystkich branżach
 • dostawa kluczowych aparatów i urządzeń
 • nadzór nad realizacją
 • uruchomienie i optymalizacja

Efekt

Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie instalacji o w pełni skojarzonej produkcji alkoholu etylowego, paszy o wyjątkowo wysokim stężeniu białka oraz energii elektrycznej i ciepła z pozostałości poprodukcyjnej (odcieku wywarowego). Całość strumienia po zbiogazowaniu trafia do nowoczesnej, wieloetapowej oczyszczalni ścieków, która pozwala zawrócić do produkcji dużą część wody a jej nadmiar zwrócić do środowiska (biogazownia z oczyszczalnią w systemie HRAT – High Rate Anaerobic Treatment).

Skojarzenie technologiczne instalacji sprawia, że jest jedną z najbardziej efektywnych energetycznie linii produkcyjnych pracujących w branży. Zakład może produkować zarówno wysokiej jakości etanol konsumpcyjny jak i bioetanol z dowolnych surowców zbożowych.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

zakład produkcji etanolu (gorzelnia) skojarzony z biogazownią na odciek wywarowy i oczyszczalnią ścieków

Produkty
 • bioetanol
 • etanol spożywczy
 • DDG (wysokobiałkowe)
 • energia elektryczna (OZE)
 • energia cieplna (OZE)
Surowce
 • ziarna zbóż
Termin oddania do eksploatacji

2012

Finansowanie

Inwestycja prywatna z udziałem programów unijnych

Strona

www.aww.com.pl

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]