Back

ukończone projekty

Next post

Grupa Producencka Agro-Żabice

Żabice k. Polkowic, PL

Grupa Producencka Agro-Żabice

Wyzwanie

Budowa nowej instalacji skoncentrowanej na energii odnawialnej i w pełni energetycznie zintegrowanej poszerzając tym samym zakres działalności zakładu o produkcję etanolu skojarzonego z biogazownią rolniczą.

Zakres

 • komplet usług związanych z pozyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
 • komplet prac projektowych we wszystkich branżach
 • dostawa kluczowych aparatów i urządzeń
 • nadzór nad realizacją
 • uruchomienie i optymalizacja

Efekt

Nowoczesny, w pełni skojarzony surowcowo i energetycznie zakład produkujący alkohol etylowy i przetwarzający pozostałości poprodukcyjne na biogaz. Całość zapotrzebowania na energię elektryczną i zdecydowania większość energii cieplnej pochodzi z własnego źródła zasilanego biogazem.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

zakład produkcji etanolu (gorzelnia) skojarzony z biogazownią rolniczą z reaktorami typu CSTR

Produkty
 • destylat rolniczy
 • bioetanol
 • DDG (wysokobiałkowe)
 • energia elektryczna (OZE)
 • energia cieplna (OZE)
Surowce
 • ziarna zbóż (dowolnych) w tym głównie mokra i kiszona kukurydza
Termin oddania do eksploatacji

2015

Finansowanie

Projekt dofinansowany w ramach działania Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Biotechnika odpowiadała za przygotowanie kompletu dokumentacji technologicznej i ekonomicznej (charakterystyka ekonomiczna eksploatacji zakładu) w ramach przygotowywania finansowania jak i za przygotowanie kompletu dokumentacji technologicznej, kosztorysowej i inwentaryzacyjnej na etapie rozliczania dotacji.

Strona

brak

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]