grand forks

Red River Biorafinery

Wyzwanie

Dostarczenie całości technologii dla innowacyjnej biorafinerii, której praca ma się opierać na wykorzystaniu odpadów z przetwarzania buraków cukrowych oraz ziemniaków do produkcji bioetanolu zaawansowanego
oraz biogazu.

Zakres

  • komplet usług związanych z pozyskaniem pozwoleń i decyzji administracyjnych
  • komplet prac projektowych we wszystkich branżach
  • dostawa kluczowych aparatów i urządzeń
  • nadzór nad realizacją
  • uruchomienie i optymalizacja

Efekt

Wykorzystanie potencjału generowanego lokalnie materiału odpadowego (odpady przemysłu cukrowniczego i ziemniaczanego) do produkcji wysokiej jakości i wartości biopaliw zaawansowanych i bioenergii.

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

biorafineria wielosurowcowa

Produkty
  • zaawansowany bioetanol
  • bioenergia
Surowce
  • odpady po przetwórstwie buraka cukrowego
  • odpady po przetwórstwie ziemniaka
  • odpady spożywcze
Termin oddania do eksploatacji

2019

Finansowanie

Spólka celowa / Fundusz Inwestycyjny

Strona

brak