Zamówienia publiczne

Dostawa odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego Nutri 10/2024

Dostawa: mobilna stacja do sanityzacji i sterylizacji zbiorników i rurociągów

Wynajem powierzchni laboratoryjnej wyposażonej w aparaturę naukowo badawczą, Nutri 8-2024

Liofilizator – dostawa z montażem i uruchomieniem oraz instruktażem pracowników (Łódź)

Liofilizator – dostawa z montażem i uruchomieniem oraz instruktażem pracowników (Łódź)

Liofilizator – dostawa z montażem i uruchomieniem oraz instruktażem pracowników (Łódź)

Protokół z wyboru ofert.

Zakup odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Rozstrzygnięcie

Dostawa: Mobilna stacja do sanityzacji i sterylizacji zbiorników i rurociągów.

Informacja o wyniku postępowania na wynajem powierzchni laboratoryjnej

Wynajem powierzchni laboratoryjnej wyposażonej w aparaturę naukowo badawczą

Wynajem powierzchni laboratoryjnej wyposażonej w aparaturę badawczą

Informacja o wyniku postępowania

Zakup - dostarczenie substancji i materiałów laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia prac badawczych

Rostrzygnięcie postępowania

Zakup - dostarczenie substancji i materiałów laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia prac badawczych

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 - Substancje

Przedmiot zamówienia:
zakup – dostarczenie substancji i materiałów laboratoryjnych na potrzeby
prowadzenia prac badawczych.

Zapytanie ofertowe zakup substancji_III (pdf)

Formularz ofertowy substancje_III (doc)

Informacja o wyniku postępowania

Nasze realizacje

[selectmodule id=415]
[selectmodule id=496]