Back

ukończone projekty

Next post

EkoGaz Sp. z o.o.

Góra k. Rawicza, PL

EkoGaz Sp. z o.o.

Wyzwanie

Inwestor, duży przedsiębiorca zajmujący się przetwarzaniem płodów rolnych, zamierzał wykorzystać pozostające mu odpady i materiał o obniżonej jakości do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu rolniczego. Biogazownia o mocy elektrycznej 0,6 MW.

Zakres

  • asysta w pozyskaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych
  • komplet prac projektowych we wszystkich branżach
  • dostawa kluczowych aparatów i urządzeń
  • nadzór nad realizacją
  • uruchomienie i optymalizacja

Efekt

Klasyczna biogazownia rolnicza przystosowana do pracy z surowcami o relatywnie dowolnych charakterze. Wyposażona w wydajny i prosty system rozdrabniania surowca, dzięki któremu można korzystać z surowców istotnych dla tego konkretnego inwestora, jak odpady owocowo-warzywne, bądź całe owoce/warzywa wycofane z rynku (w tym ziemniaki czy marchew).

Specyfikacja produktu

Typ instalacji

biogazownia rolnicza

Produkty
  • energia elektryczna (OZE)
  • energia cieplna (OZE)
Surowce
  • biomasa rolnicza (dowolna masa zielona)
  • odpady owocowo-warzywne
  • całe owoce i warzywa
Termin oddania do eksploatacji

2014

Finansowanie

Inwestycja prywatna

Strona

www.eko-gaz.net

[selectmodule id=1015][selectmodule id=415][selectmodule id=695]